Uporedite nekretnine

Uporedite

No properties found to compare.

Image Alt

Bruckhouse Coldwell

  /  Pravni saveti   /  Da li strana fizička i pravna lica mogu sticati nepokretnosti u Srbiji?

Da li strana fizička i pravna lica mogu sticati nepokretnosti u Srbiji?

Naravno da mogu!

Činjenica da niste državljanin Srbije, ili domaće pravno lice najčešće nije prepreka da stičete nepokretnosti u Srbiji. U zavisnosti od toga da li ste pravno ili fizičko lice, koju vrstu nepokretnosti stičete i na koji način, zavise i uslovi pod kojima je takva kupovina moguća.

Ovaj blog posvećen je samo sticanju nepokretnosti na osnovu pravnog posla zaključenog između dva ili više lica, odnosno tzv. sticanju inter vivos. Sticanje nepokretnosti nasleđivanjem, odnosno mortis causa biće predmet nekog od narednih tekstova na našoj stranici.

Kupovina nepokretnosti u Srbiji u slučaju stranih fizičkih i pravnih lica uslovljena je jednim generalnim uslovom, a to je reciprocitet. Reciprocitet, ili uzajamnost, znači pravo državljana dve države da, u državi u kojoj nemaju državljanstvo, stiču nepokretnosti pod istim uslovima kao domaći državljani.

Bez obzira na mali broj država sa kojima Srbija ima uspostavljen diplomatski reciprocitet (Velika Britanije, SAD, Japan i Holandija), Ministarstvo pravde Srbije sačinilo je listu na kojoj se nalazi više od 70 država sa kojima nesporno postoji faktički reciprocitet u sticanju nepokretnosti pravnim poslom inter vivos. U slučaju da se država Vašeg državljanstva ne nalazi ni na listi uspostavljenog diplomatskog niti faktičkog reciprociteta, pre planirane kupovine neophodno je pred Ministarstvom pradve Srbije pokrenuti postupak za izdavanje potvrde o postojanju reciprociteta u sticanju nepokretnosti između države Vašeg državljanstva i Srbije.

Sledeći uslov zavisi od toga da li je kupac nekretnine u Srbiji strano fizičko ili pravno lice i za koju svrhu se nepokretnost kupuje. Strana fizička i pravna lica koja obavljaju delatnost u Srbiji mogu pod uslovima uzajamnosti sticati pravo svojine na nepokretnostima koje su im neophodne za obavljanje te delatnosti. Strano fizičko lice koje ne obavlja delatnost u Srbiji može pod uslovima uzajamnosti sticati pravo svojine na stanu i stambenoj zgradi kao i drugi državljani Srbije.

Izuzetak predstavlja poljoprivredno zemljište, u pogledu kojeg je pravo svojine i mogućnost sticanja rezervisana samo za domaća pravna i fizička lica.

Ukoliko planirate kupovinu nepokretnosti u Srbiji, svi članovi našeg iskusnog tima stoje Vam na raspolaganju, da umesto Vas i za Vas, preduzmu sve one radnje koje su potrebne kako bi Vam kupovina nepokretnosti ostala u najlepšem sećanju.

You don't have permission to register